PREISE UND UHRZEIT

SEZONI 2016 CMIMET DHE ORARET (euro)


   Linea ANKONA / DURRES e V V    
TARIFAT E PASAGJERVE


SEZONI
I ULET

SEZONI
MESME

SEZONI
I LARTE
KAT AKOMODIMET €URO €URO €URO
LUX Suite 175 195 215
A2 Kabine e jashtme 2 krevate me dush dhe sherbime (1) 130 145 165
A3 Kabine e jashtme 3 krevate me dush dhe sherbime 120 135 155
A4 Kabine e jashtme 4 krevate me dush dhe sherbime 105 120 135
B2 Kabine e brendeshme 2 krevate me dush dhe sherbime (1) 110 125 145
B3 Kabine e brendeshme 3 krevate me dush dhe sherbime 105 120 135
B4 Kabine e brendeshme 4 krevate me dush dhe sherbime 100 115 130
AA2 Kabine e jashtme 2 krevate me wc dhe lavaman (1) (2) 110 125 140
AA4 Kabine e jashtme 4 krevate me wc dhe lavaman (2) 100  115 130
AB2 Kabine e brendeshme 2 krevate me wc dhe lavaman (1) (2) 98 110 125
AB4 Kabine e brendeshme 4 krevate me wc dhe lavaman (2) 95 105 120
BC2 Kabine e brendeshme 2 krevate dhe lavaman (1) (2) 95 105 120
BC4 Kabine e brendeshme 4 krevate dhe lavaman (2) 90 98 115
CC2 Kabine e brendeshme 2 krevate pa sherbime (1) 87 98 112
CC4 Kabine e brendeshme 4 krevate pa sherbime 83 93 108
PE4E Kabine e jashtme 4 krevate me dush dhe wc- Kafshet shtepiake ne kabine (3)(4) 140 155 175
PE4I Kabine e brendeshme 4 krevate me dush dhe wc- Kafshet shtepiake ne kabine (3)(4) 120 135 155
PET2 Kabine e jashtme 2 krevate me wc dhe lavaman- Kafshet shtepiake ne kabine (1)(2) 120 135 155
 PET4 Kabine e jashtme 4 krevate me wc dhe lavaman- Kafshet shtepiake ne kabine (2) 110 125 150
ATS Kolltuk 80 90 105
DECK Deck 75 85  95


MAKINA TE SHOQERUARA 

AUTO MAKINA lartesia max.1.80 m me bagazh mbi cati 105 115 130 
Mbus MAKINE lartesia mbi 1.80 m, rimorkio, caravan, minibus deri ne 6 m 155 165 175
Shtese per cdo meter linear pertej 6 metra te gjatesis 35 40 45
Rimo 3 Rimorkio bagazhi gjatesia deri 3 metra, larteszia max. 1,80m 50 55 60
Moto Motorra, skuter, ciclomotore 45 50 55
Bus Autobus me te pakten  50% te vendeve te zena nga posagjere me pagase 225 235 245
Bici Bicikleta FREE FREE FREE
 Animali Kafshe shtepiake: qene, mace FREE FREE FREE

(1) Kabina teke 50% shtese – (2) Lloji kabines ne disposicione vetem ne MN AF FRANCESCA – (3) Lloji kabines ne disposicione vetem ne GNV – (4) Lloji kabines ne disposicione vetem ne AF MARINA


 

 

   Linea BARI / DURRES  e VV    
TARIFAT E PASAGJERVE


SEZONI
I ULET

 SEZONI
MESME

SEZONI
I LARTE
KAT AKOMODIMET €URO €URO €URO
PRES Presidential Suite (3) 130 155 165
LUX Suite 110 125 135
A2 Kabine e jashtme 2 krevate me dush dhe sherbime (1) 84 99 114
A3 Kabine e jashtme 3 krevate me dush dhe sherbime 84 99 114
A4 Kabine e jashtme 4 krevate me dush dhe sherbime 84 99 114
B2 Kabine e brendeshme 2 krevate me dush dhe sherbime (1) 74 89 101
B3 Kabine e brendeshme 3 krevate me dush dhe sherbime 74 89 101
B4 Kabine e brendeshme 4 krevate me dush dhe sherbime 74 89 101
AA2 Kabine e jashtme 2 krevate me wc dhe lavaman (1) (2) 74 89 101
AA4 Kabine e jashtme 4 krevate me wc dhe lavaman (2) 74 89 101
AB2 Kabine e brendeshme 2 krevate me wc dhe lavaman (1) (2) 69 84 94
AB4 Kabine e brendeshme 4 krevate me wc dhe lavaman (2) 69 84 94
BC2 Kabine e brendeshme 2 krevate dhe lavaman (1) (2) 64 79 88
BC4 Kabine e brendeshme 4 krevate dhe lavaman (2) 64 79 88
CC2 Kabine e brendeshme 2 krevate pa sherbime (1) 55 69 74
CC4 Kabine e brendeshme 4 krevate pa sherbime 55 69 74
PE4E Kabine e jashtme 4 krevate me dush dhe wc- Kafshet shtepiake ne kabine (3)(4) 94 109 124
PE4I Kabine e brendeshme 4 krevate me dush dhe wc- Kafshet shtepiake ne kabine (3)(4) 84 99 111
PET2 Kabine e jashtme 2 krevate me wc dhe lavaman- Kafshet shtepiake ne kabine (1) (2) 84 99 111
 PET4 Kabine e jashtme 4 krevate me wc dhe lavaman- Kafshet shtepiake ne kabine (2) 79 94 104
ATS Kolltuk 47 55 65
DECK Deck 47 55 65


MAKINA TE SHOQERUARA 

AUTO MAKINA lartesia max.1.80 m me bagazh mbi cati 84 90 100 
Mbus MAKINE lartesia mbi 1.80 m, rimorkio, caravan, minibus deri ne 6 m 105 110 120
Shtese per cdo meter linear pertej 6 metra te gjatesis 25 30 35
Rimo 3 Rimorkio bagazhi gjatesia deri 3 metra, larteszia max. 1,80m 30 35 40
Moto Motorra, skuter, ciclomotore 26 30 37
Bus Autobus me te pakten  50% te vendeve te zena nga posagjere me pagase 130 135 145
Bici Bicikleta FREE FREE FREE
 Animali Kafshe shtepiake: qene, mace FREE FREE FREE

(1) Kabina teke 50% shtese – (2) Lloji kabines ne disposicione vetem ne MN AF FRANCESCA – (3) Lloji kabines ne disposicione vetem ne GNV – (4) Lloji kabines ne disposicione vetem ne AF MARINA


 

   Linea TRIESTE / DURRES e V V    
TARIFAT E PASAGJERVE


SEZONI
I ULET

SEZONI
MESME

SEZONI
I LARTE
KAT AKOMODIMET €URO €URO €URO
LUX Suite 175 195 215
A2 Kabine e jashtme 2 krevate me dush dhe sherbime (1) 130 145 165
A3 Kabine e jashtme 3 krevate me dush dhe sherbime 120 135 155
A4 Kabine e jashtme 4 krevate me dush dhe sherbime 105 120 135
B2 Kabine e brendeshme 2 krevate me dush dhe sherbime (1) 110 125 145
B3 Kabine e brendeshme 3 krevate me dush dhe sherbime 105 120 135
B4 Kabine e brendeshme 4 krevate me dush dhe sherbime 100 115 130
AA2 Kabine e jashtme 2 krevate me wc dhe lavaman (1) (2) 110 125 140
AA4 Kabine e jashtme 4 krevate me wc dhe lavaman (2) 100  115 130
AB2 Kabine e brendeshme 2 krevate me wc dhe lavaman (1) (2) 98 110 125
AB4 Kabine e brendeshme 4 krevate me wc dhe lavaman (2) 95 105 120
BC2 Kabine e brendeshme 2 krevate dhe lavaman (1) (2) 95 105 120
BC4 Kabine e brendeshme 4 krevate dhe lavaman (2) 90 98 115
CC2 Kabine e brendeshme 2 krevate pa sherbime (1) 87 98 112
CC4 Kabine e brendeshme 4 krevate pa sherbime 83 93 108
PE4E Kabine e jashtme 4 krevate me dush dhe wc- Kafshet shtepiake ne kabine (3)(4) 140 155 175
PE4I Kabine e brendeshme 4 krevate me dush dhe wc- Kafshet shtepiake ne kabine (3)(4) 120 135 155
PET2 Kabine e jashtme 2 krevate me wc dhe lavaman- Kafshet shtepiake ne kabine (1)(2) 120 135 155
 PET4 Kabine e jashtme 4 krevate me wc dhe lavaman- Kafshet shtepiake ne kabine (2) 110 125 150
ATS Kolltuk 80 90 105
DECK Deck 75 85  95


MAKINA TE SHOQERUARA 

AUTO MAKINA lartesia max.1.80 m me bagazh mbi cati 105 115 130 
Mbus MAKINE lartesia mbi 1.80 m, rimorkio, caravan, minibus deri ne 6 m 155 165 175
Shtese per cdo meter linear pertej 6 metra te gjatesis 35 40 45
Rimo 3 Rimorkio bagazhi gjatesia deri 3 metra, larteszia max. 1,80m 50 55 60
Moto Motorra, skuter, ciclomotore 45 50 55
Bus Autobus me te pakten  50% te vendeve te zena nga posagjere me pagase 225 235 245
Bici Bicikleta FREE FREE FREE
 Animali Kafshe shtepiake: qene, mace FREE FREE FREE

(1) Kabina teke 50% shtese – (2) Lloji kabines ne disposicione vetem ne MN AF FRANCESCA – (3) Lloji kabines ne disposicione vetem ne GNV – (4) Lloji kabines ne disposicione vetem ne AF MARINA